BLOG

Artykuł główny

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) to zabezpieczenie połączenia pomiędzy serwerem a przeglądarką internetową użytkownika. Dzięki nim możliwe jest uwierzytelnienie serwera oraz zabezpieczenie przesyłanych danych. Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych wymaga odpowiedniego przygotowania systemu operacyjnego oraz serwera webowego. Do instalacji certyfikatów SSL w serwerach webowych najczęściej wykorzystywane są serwery Linuxowe. Na rynku dostępnych jest wiele dystrybucji Linuksa, które mogą być wykorzystywane do instalacji certyfikatów SSL. Najpopularniejsze dystrybucje Linuxa to Debian, Ubuntu, CentOS oraz Fedora. Aby zainstalować certyfikat SSL w serwerze webowym należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotowanie systemu operacyjnego 2. Zainstalowanie pakietu OpenSSL 3. Zainstalowanie certyfikatu SSL 4. Konfiguracja serwera webowego 5. Uruchomienie serwera webowego Przygotowanie systemu operacyjnego Do instalacji certyfikatów SSL należy przygotować system operacyjny. W tym celu należy zainstalować odpowiedni pakiet OpenSSL. OpenSSL to zestaw bibliotek, które umożliwiają implementację protokołu SSL oraz TLS. OpenSSL jest dostępny dla wielu systemów operacyjnych, w tym dla systemu Linux. Zainstalowanie pakietu OpenSSL Aby zainstalować pakiet OpenSSL należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomienie konsoli 2. Wpisanie polecenia „sudo apt-get install openssl” 3. Zatwierdzenie instalacji Zainstalowanie certyfikatu SSL Certyfikat SSL można zakupić od wielu dostawców. Najpopularniejszymi dostawcami certyfikatów SSL są Comodo, Symantec, Thawte oraz GeoTrust. Certyfikat SSL można również założyć samodzielnie, w tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomienie konsoli 2. Wpisanie polecenia „openssl genrsa -out serwer.key 2048” 3. Wpisanie polecenia „openssl req -new -key serwer.key -out serwer.csr” 4. Wpisanie polecenia „openssl x509 -req -days 365 -in serwer.csr -signkey serwer.key -out serwer.crt” 5. Kopiowanie plików serwer.key, serwer.csr, serwer.crt do odpowiednich katalogów Konfiguracja serwera webowego Aby zabezpie

Zajawki artykułów

Kradzież danych i cyberprzestępczość to zagrożenie dla biznesu w Polsce. Według raportu firm...

czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa to proces, który ma na celu zbadanie i ocenę zgodności systemu informatyc...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zalety to s...

czytaj dalej

Instalacja certyfikatów SSL w serwerach webowych w kontekście tematyki serwerów Linuxowych. Ce...

czytaj dalej

Hosting w chmurze (ang. cloud hosting) to rodzaj usługi informatycznej, polegającej na udostępn...

czytaj dalej

Serwer VPS to nic innego jak wirtualny serwer, który można dowolnie konfigurować. Jest to rozwi...

czytaj dalej

Penetration testing (PT), also known as pen testing, is the process of testing a computer system,...

czytaj dalej

Serwery VPS to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie wśród usług hostingowych. Ich zaletą jes...

czytaj dalej

Serwery w chmurze to środowisko, które zachwala wybór. Jego zalety to skalowalność usług ora...

czytaj dalej

Backup danych to proces kopiowania istotnych plików lub folderów na inny nośnik, np. dysk tward...

czytaj dalej

Serwer w chmurze to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność. Jego zalety to prz...

czytaj dalej

Instalacja środowiska hostingowego takiego jak php czy nodejs w kontekście tematyki serwerów Li...

czytaj dalej

Formularz kontaktowy

Poniżej znajdziesz blogi z którymi współpracujemy:
hoster-si.pl macierz-dyskowa.pl silesiadatacenter.pl vpsmagento.pl mocnyvps.pl testy penetracyjne